فرم استخدام

 مشخصات فردی


(حتما تکمیل
گردد)
نام خانوادگی:نام :
نام پدر:سال تولد:شماره شناسنامه:

آذربایجان غربى

اصفـهـانایــلامبـوشــهـرتـهــرانچـهارمحـال و بختیـارى

خـراسـان

خـوزسـتـان

زنجـانسـمنـان

سیستـان و بلوچستـان

فارسقــزویـنقــمکـردسـتـان

کـرمــانکـرمـانشـاه

کهـکیـلویـه و بویـراحمـد

گلسـتـانگـیــلانلـرسـتـانمـازنــدران

مـرکــزىهـرمـزگـان

هـمـدانیــزدمحل تولد:وضعیت خدمت
:

فوق دیپلم

کارشناسیکارشناسی ارشدمدرک تحصیلی:


  مجرد متاهل


وضعیت تاهل:مرد


زن


جنسیت:اطلاعات
تماس


(حتما تکمیل
گردد)شماره تلفن همراه:
شماره تلفن :

 
پست الکترونیک:تخصص ها


 میزان تسلط:

دوره
تخصص :

میزان تسلط:

دوره
تخصص :

میزان تسلط:


دوره
تخصص :


آشنائی با زبان‌های خارجی

   

مکالمه          ترجمه          خواندن           نوشتن
  
 
زبان خارجی:  

 
زبان خارجی:


مهارتهای کامپیوتری و نرم افزارهای مالی که با آنها سابقه کار دارید.
 

 
نام نرم افزار
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  


سوابق شغلی


نام موسسه / شرکت

از تاریخ

تا تاریخ
شهر
تلفن

علت ترک کار
سمت حقوق دریافتی

سوابق تحصیلی(حتما یک مورد تکمیل گردد)

مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام موسسه/دانشگاه محل اخذ تاریخ شروع تاریخ خاتمه
معدلاسامی دو نفر از آشنایان و وابستگان که در مواقع ضروری بتوان با آنها تماس گرفت

نام و نام خانوادگی شغل
وابستگی

نشانی
تلفن تماسنحوه آشنایی(حتما تکمیل گردد)


سایت


مشتریان


آگهی ها


آشنایان


موارد دیگر


عکس پرسنلی(حتما تکمیل گردد)


حجم فایل ارسال شده شما
بایدکمتراز ۲۰۰کیلو بایت می
باشد.با فرمتjpg


عکس پرسنلی:


انتظارات(حتما تکمیل گردد)


تومان
حقوق درخواستی:زمان آمادگی برای شروع به کار:


پاره وقت


تمام وقت

نوع همکاری:

 

 


Captcha

برای بارگزاری کد جدید ، کلیک نمایید


کد امنیتی
روبرو را وارد نمایید :

 


 

Share