مراحل طراحی سایت

مراحل طراحی سایت

 1. ارسال درخواست “ارزیابی رایگان” 
 2. ارزیابی اولیه پروژه شما توسط تیم طراحی ما
 3. توافق اولیه مابین
 4. بررسی جزئیات پروژه و برآورد هزینه قطعی پروژه
 5. ارسال قرارداد برای شما از طریق ایمیل
 6. امضای قرارداد حضوری و یا فکس یا ایمیل آن برای ما
 7. پرداخت ۷۰ درصد هزینه طراحی با ورود به ناحیه کاربری و پرداخت صورتحساب بوسیله کارت های بانکی عضو شتاب، واریز به حساب بانکی یا انتقال از طریق خودپرداز
 8. تیم طراحی پارسیان سرور یک طرح پیشنهادی از پروژه برای شما ارسال می کند
 9. طراحی وبسایت شما آغاز می شود
 10. بسته به حجم و بزرگی پروژه ممکن است طراحی از یک هفته تا چند ماه به طول بینجامد
 11. آماده شدن پروژه
 12. پرداخت صورتحساب دوم مربوط به ۳۰ درصد هزینه باقیمانده قرارداد در ناحیه کاربری
 13. تحویل پروژه
 14. پشتیبانی

در تمامی مراحل فوق از طریق تلفن و ایمیل با تیم طراحی پارسیان سرور در تماس خواهید بود

دانلود و دریافت فرم درخواست هاست و دومین

 

دریافت فرم بصورت فایل pdf

Share